EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 325, 16. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
16. decembra 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2145 z 5. decembra 2019 o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

41

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2146 z 26. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike, pokiaľ ide o vykonávanie aktualizácií ročnej, mesačnej a krátkodobej mesačnej energetickej štatistiky ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2147 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/659 o podmienkach vstupu živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí zvierat čeľade koňovité do Únie ( 1 )

99

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2148 z 13. decembra 2019 o osobitných pravidlách týkajúcich sa uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc a izolačných zariadení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

156

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2149 z 13. decembra 2019, ktorým sa začína revízne prešetrovanie týkajúce sa „nového vývozcu“ v súvislosti s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1379, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v prípade jedného čínskeho vyvážajúceho výrobcu, zrušuje sa clo, pokiaľ ide o uvedeného vyvážajúceho výrobcu, a zavádza sa registrácia tohto dovozu

159

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2150 z 9. decembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Správnom výbore zriadenom Medzinárodným dohovorom o harmonizácii hraničných kontrol tovaru

165

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

168

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly ( Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019 )

183

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/628 z 8. apríla 2019 o vzoroch úradných certifikátov pre určité zvieratá a určitý tovar, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o tieto vzory certifikátov ( Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019 )

184

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top