EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 293, 14. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
14. novembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1901 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu citrinínu v potravinových doplnkoch na báze ryže fermentovanej červenými kvasinkami Monascus purpureus  ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1902 zo 7. novembra 2019, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. septembra 2019 do 30. decembra 2019 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia ( 1 )

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1903 z 8. novembra 2019, ktorým sa Česku povoľuje uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti odchyľujúci sa od článku 193 smernice 2006/112/ES

101

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1904 z 8. novembra, ktorým sa od Komisie požaduje, aby vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-528/16 predložila štúdiu, pokiaľ ide o postavenie nových genómových techník v práve Únie, a návrh, ak sa to vzhľadom na výsledky štúdie ukáže ako vhodné

103

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1905 z 8. novembra 2019, ktorým sa od Komisie požaduje, aby predložila štúdiu o možnostiach Únie, pokiaľ ide o aktualizáciu existujúcich právnych predpisov o produkcii rastlinného množiteľského materiálu a o obchodovaní s ním, a návrh, ak sa to vzhľadom na výsledky štúdie ukáže ako vhodné

105

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1906 z 8. novembra 2019, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Francúzskou republikou

107

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1907 z 8. novembra 2019,

108

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1908 z 8. novembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade Svetovej obchodnej organizácie pre obchod s tovarom, pokiaľ ide o rokovací poriadok Výboru pre uľahčenie obchodu

109

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1909 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a aktualizuje rozhodnutie (SZBP) 2018/340, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO

113

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top