EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:286:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 286, 7. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 286

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
7. novembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1856 z 31. októbra 2019, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Izsáki Arany Sárfehér“ (CHOP)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1857 zo 6. novembra 2019, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1858 zo 6. novembra 2019, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1859 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o zber určitých údajov ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1860 zo 6. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1313/2014, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1861 z 31. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/587 s cieľom objasniť, či rozsah pôsobnosti uvedeného vykonávacieho rozhodnutia zahŕňa vonkajšie osvetlenie LED namontované na určitých hybridných elektrických vozidlách kategórie M1 bez externého nabíjania (NOVC-HEV) ( 1 )

15

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1862 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú vnútorné pravidlá poskytovania informácií dotknutým osobám a obmedzení niektorých ich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Komisiou v systéme Únie na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

17

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1863 zo 6. novembra 2019, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/436, pokiaľ ide o vypustenie odkazov na harmonizované normy pre strojové zariadenia z Úradného vestníka Európskej únie  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top