EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:285:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 285, 6. novembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 285

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
6. novembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1851 z 28. mája 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity podkladových expozícií v sekuritizácii ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1852 z 30. októbra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení„Gall del Penedès“ (CHZO)

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1853 z 5. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1854 z 29. októbra 2019, ktorým sa zriaďuje európska výskumná infraštruktúra pre technológie zobrazovania v biologických a biomedicínskych vedách – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) [oznámené pod číslom C(2019) 7612]  ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1855 z 5. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top