EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:277:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 277, 29. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 277

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1791 zo 17. októbra 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1-dekanolu, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinilu, dimeténamidu, mastných alkoholov, flórpyrauxifén-benzylu, fludioxonilu, fluopyramu, mepikvátu, pendimetalínu, pikolinafénu, pyraflufén-etylu, pyridabénu, kyselinu S-abscisovú a trifloxystrobín v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1792 zo 17. októbra 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amitrolu, fipronilu, flupyrsulfurón-metylu, imazosulfurónu, izoproturónu, ortosulfamurónu a triasulfurónu v alebo na určitých výrobkoch ( 1 )

66

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 z 22. októbra 2019 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 ( 1 )

89

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1794 z 22. októbra 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie skupine biocídnych výrobkov „Boumatic Iodine product family“ ( 1 )

130

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top