EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 270, 24. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 270

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
24. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1755 z 8. augusta 2019, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1756 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu (ES) č. 136/2004, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok sena a slamy do Únie ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1757 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/659, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín a častí územia tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí zvierat čeľade koňovité do Únie ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1758 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín, území, oblastí alebo priestorov, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok živočíchov akvakultúry do Európskej únie ( 1 )

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1759 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Únie ( 1 )

66

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1760 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 119/2009, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Únie ( 1 )

69

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1761 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny a výrobkov z hydiny do Únie ( 1 )

72

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1762 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamov tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Únie ( 1 )

75

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1763 zo 4. októbra 2019, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF), pokiaľ ide o určité zmeny v špecifikácii národných registrov vozidiel (NVR) a v jednotných technických predpisoch – telematické aplikácie v nákladnej doprave (UTP TAF)

79

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1764 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou ( 1 )

81

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1765 z 22. októbra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a fungovanie siete vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie 2011/890/EÚ [oznámené pod číslom C(2019) 7460]  ( 1 )

83

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1766 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/436, pokiaľ ide o harmonizovanú normu EN ISO 19085-3:2017 pre číslicovo riadené vŕtačky a frézovačky

94

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1767 z 23. októbra 2019, ktorým sa menia prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 7635]  ( 1 )

97

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1768 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup embryí hovädzieho dobytka do Európskej únie [oznámené pod číslom C(2019) 7636]  ( 1 )

100

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1769 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme Traces [oznámené pod číslom C(2019) 7637]  ( 1 )

103

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1770 z 23. októbra 2019, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamov tretích krajín a území, z ktorých sa povoľuje vstup lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu na ľudskú spotrebu do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 7639]  ( 1 )

107

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1771 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunné dependencie v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2019) 7641]  ( 1 )

110

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1772 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 7642]  ( 1 )

113

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1773 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2019) 7643]  ( 1 )

117

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1774 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2012/137/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup spermy domácich ošípaných do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 7644]  ( 1 )

121

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1775 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 7647]  ( 1 )

124

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top