Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:269:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 269, 23. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 269

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
23. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1751 z 21. októbra 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Havarti“ (CHZO)

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1752 z 25. februára 2019, ktorým sa vypracúvajú dotazníky a zároveň určuje formát a periodicita správ podávaných členskými štátmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 [oznámené pod číslom C(2019) 1423]  ( 1 )

5

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2016/1790 z 12. februára 2016 o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“) ( Ú. v. EÚ L 274, 11.10.2016 )

12

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Úradný vestník EÚ L 9 z 11. januára 2019)

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top