EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:268:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 268, 22. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 268

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
22. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1745 z 13. augusta 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom v cestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1747 z 15. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o požiadavky na niektoré preukazy spôsobilosti a osvedčenia členov posádky, pravidlá pre výcvikové organizácie a príslušné orgány ( 1 )

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1748 zo 7. októbra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu prílohy V ku kapitole 4 uvedenej dohody

53

 

*

Rozhodnutie Rady 2019/1749 zo 14. októbra 2019 o žiadosti Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa týkajú Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top