EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:267:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 267, 21. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 267

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
21. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/1740 zo 18. októbra 2019, ktorým sa vymenúva prezidentka Európskej centrálnej banky

1

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1741 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovuje formát a frekvencia údajov, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely oznamovania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES [oznámené pod číslom C(2019) 6745]  ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1742 zo 17. októbra 2019 o súlade jednotkových sadzieb pre zóny spoplatňovania s vykonávacími nariadeniami (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013 [oznámené pod číslom C(2019) 7333]  ( 1 )

9

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1743 z 15. októbra 2019 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov (prepracované znenie) (ECB/2019/31)

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2019/1716 zo 14. októbra 2019 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Nikarague ( Ú. v. EÚ L 262, 15.10.2019 )

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top