Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:257:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 257, 8. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 257

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
8. októbra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1673 z 23. júla 2019, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1674 z 27. septembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Beurre d’Isigny“ (CHOP)

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1675 zo 4. októbra 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky Verticillium albo-atrum kmeň WCS850 ako účinnej látky s nízkym rizikom a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1676 zo 7. októbra 2019, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1677 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1678 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme TRACES [oznámené pod číslom C(2019) 7067]  ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1679 zo 4. októbra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 7246]  ( 1 )

25

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1680 zo 7. októbra 2019, ktorým sa opravuje české znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/436 o harmonizovaných normách pre strojové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top