EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:248:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 248, 27. septembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 248

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
27. septembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/1586 z 26. septembra 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1587 z 24. septembra 2019, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1588 z 25. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1589 z 26. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1590 z 26. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/1591 z 19. septembra 2019 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019)

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1592 z 24. septembra 2019, ktorým sa Portugalsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

67

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1593 z 24. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/676/EÚ, ktorým sa Rumunsku povoľuje naďalej uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1594 z 24. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/805/EÚ, ktorým sa Poľskej republike udeľuje povolenie zaviesť opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

71

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1595 z 26. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/778 o vojenskej operácii Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia (operácia EUNAVFOR MED SOPHIA)

73

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1596 z 26. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

74

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1597 z 3. mája 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o spoločnú metodiku a minimálne požiadavky na kvalitu jednotného merania úrovní potravinového odpadu ( 1 )

77

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1598 z 26. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/638, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) a jeho rozšíreniu v Únii [oznámené pod číslom C(2019) 6818]

86

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady pre pridruženie EÚ-Ukrajina č. 1/2019 z 8. júla 2019 o zmene prílohy XXVII k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej [2019/1599]

88

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru podľa dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve č. 2/2019 z 26. augusta 2019 o zostavení zoznamu osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu rozhodcov [2019/1600]

99

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top