EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:173:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 173, 27. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 173

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
27. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1088 zo 6. júna 2019 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

1

 

 

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

3

 

*

Informácia o dátume podpisu Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

35

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1089 zo 6. júna 2019 o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1090 z 26. júna 2019 o neobnovení schválenia účinnej látky dimetoát v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

39

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1091 z 26. júna 2019, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o požiadavky na vývoz produktov s obsahom spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov a neprežúvavcov ( 1 )

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1092 z 26. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2302 na podporu činností OPCW na pomoc pri sanačných operáciách v bývalom sklade chemických zbraní v Líbyi v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1093 z 26. júna 2019 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2019 a upravený strop ročného príspevku na rok 2020

49

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1094 zo 17. júna 2019, ktorým sa členským štátom povoľuje prijať určité odchýlky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru [oznámené pod číslom C(2019) 4303]  ( 1 )

52

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1095 z 25. júna 2019, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bosny a Hercegoviny a Ruska v zozname tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 4285]  ( 1 )

93

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top