EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:165:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 165, 21. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 165

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
21. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1011 z 13. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o určité podmienky registrácie na podporu využívania rastových trhov MSP na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1012 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 stanovením odchýlok od pravidiel určovania kontrolných staníc a od minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1013 zo 16. apríla 2019 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1014 z 12. júna 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest do zoznamu ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1015 z 20. júna 2019, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, kaptánu, cyazofamidu, flutianilu, krezoxím-metylu, lambda-cyhalotrínu, mandipropamidu, pyraklostrobínu, spiromezifénu, spirotetramatu, teflubenzurónu a tetrakonazolu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1016 z 20. júna 2019 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu siedmu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

65

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1017 zo 14. júna 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci Rady členov Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa pristúpenia vlády Gruzínska k Medzinárodnej dohode o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015

66

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1018 z 20. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/386/SZBP o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola

69

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/1019 zo 7. júna 2019 o modernizácii budov ( 1 )

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top