EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:157:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 157, 14. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
14. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/972 zo 7. júna 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Džiugas“ (CHZO)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/973 z 13. júna 2019, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bispyribacu, denatónium-benzoátu, fenoxykarbu, flurochloridónu, chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu, propachizafopu a tebufenozidu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/974 z 12. júna 2019, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne programy na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh predložené členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [oznámené pod číslom C(2019) 4177]

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/975 z 13. júna 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 4495]  ( 1 )

31

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/976 z 29. mája 2019, ktorým sa ustanovujú zásady pre stanovenie cieľov a poskytovanie spätnej väzby v spoločných dohliadacích tímoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2017/274 (ECB/2019/14)

61

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1977 z 11. decembra 2018, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité produkty rybárstva na obdobie rokov 2019 – 2020 a stanovuje sa ich správa ( Ú. v. EÚ L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top