EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:146:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 146, 5. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 146

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
5. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/911 z 24. mája 2019, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [Costers del Segre (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/912 z 28. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 650/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/913 z 29. mája 2019 o obnovení povolenia na použitie oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a zrušení nariadenia (ES) č. 163/2008 (držiteľ povolenia Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/914 z 29. mája 2019 o povolení prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme, morky chované na plemeno (morky v odchove) a minoritné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku (držiteľ povolenia HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/915 zo 4. júna 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/916 zo 4. júna 2019, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2019

98

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/917 zo 4. júna 2019, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie, opatrenia a ďalšie požiadavky potrebné na systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov v súlade s článkom 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848

100

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2019/918 z 29. mája 2019 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

104

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/919 zo 4. júna 2019 o harmonizovaných normách pre rekreačné plavidlá a vodné skútre vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ

106

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – EÚ č. 1/2019 z 23. mája 2019 o delegovaní právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať prechodné opatrenia podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [2019/920]

114

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/897 z 12. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zahrnutie overovania zhody založeného na riziku do prílohy I a vykonávanie požiadaviek na ochranu životného prostredia ( Ú. v. EÚ L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top