EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:145:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 145, 4. júna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 145

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
4. júna 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/905 z 13. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2034, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021

2

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/906 z 13. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/2035, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/907 zo 14. marca 2019, ktorým sa stanovuje spoločná skúška odbornej prípravy pre inštruktorov lyžovania podľa článku 49b smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ( 1 )

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/908 z 29. mája 2019, ktorým sa predlžuje mandát vedúcej misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

19

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/909 z 18. februára 2019, ktorým sa zostavuje zoznam povinných prieskumov a prahových hodnôt na účely viacročného programu Únie na zber a správu údajov v odvetví rybolovu a akvakultúry

21

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/910 z 13. marca 2019, ktorým sa stanovuje viacročný program Únie na zber a správu biologických, environmentálnych, technických a socioekonomických údajov v odvetviach rybolovu a akvakultúry

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania ( Ú. v. EÚ L 143, 29.5.2019 )

85

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top