EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:142:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 142, 29. mája 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 142

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/885 z 5. februára 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa určujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu v žiadosti o udelenie povolenia tretej strane posudzujúcej plnenie požiadaviek STS ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/886 z 12. februára 2019, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014, pokiaľ ide o ustanovenia o finančných nástrojoch, zjednodušených možnostiach vykazovania nákladov, audítorskom zázname, rozsahu a obsahu auditov operácií a metodike výberu vzorky operácií a prílohu III

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/887 z 13. marca 2019 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046

16

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/888 z 13. marca 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956, pokiaľ ide o údaje o nových ťažkých úžitkových vozidlách, ktoré majú monitorovať a nahlasovať členské štáty a výrobcovia ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/889 z 22. mája 2019, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia „Barbera d'Asti“ (CHOP)

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/890 z 27. mája 2019, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu arašidových orieškov z Gambie a zo Sudánu a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014 ( 1 )

48

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/891 z 28. mája 2019, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o funkčnú skupinu „stabilizátory“ a používanie mliečnanu železnatého (E 585) na hube Albatrellus ovinus ako zložke potravín vo švédskych pečeňových paštétach ( 1 )

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/892 z 28. mája 2019 o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky ošípané okrem odstavených prasiatok a prasníc a pre všetky menej významné druhy ošípaných (držiteľ povolenia Danstar Ferment AG v zastúpení Lallemand SAS) ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/893 z 28. mája 2019 o obnovení povolenia prípravku s obsahom Bacillus subtilis DSM 15544 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a o zrušení nariadenia (ES) č. 1444/2006 (držiteľ povolenia spoločnosť Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ktorú v Únii zastupuje Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/894 z 28. mája 2019 o povolení L-treonínu produkovaného baktériou Escherichia coli CGMCC 7.232 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

63

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/895 z 22. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade ministrov AKT – EÚ, pokiaľ ide o delegovanie právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať prechodné opatrenia podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ

67

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/896 z 28. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o európske hodnotiace dokumenty pre zostavy vnútorných priečok pre použitie ako nenosné steny, systémy mechanicky ukotvených pružných strešných hydroizolačných povlakov, tenké kovové kompozitné dosky, pružné duté mikroskopické guľôčky ako betónovú prísadu, stropné závesné zostavy a samonosné priesvitné strešné zostavy s pokrytím z plastových tabúľ ( 1 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top