Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:125:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 125, 14. mája 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
14. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/757 z 13. mája 2019, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/759 z 13. mája 2019, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie zdravotných požiadaviek v prípade dovozu potravín obsahujúcich produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu (zmiešané výrobky) ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/760 z 13. mája 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie biomasy kvasiniek Yarrowia lipolytica na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/761 z 13. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

16

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/762 z 13. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/219/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/763 z 13. mája 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ ( Ú. v. EÚ L 272, 21.10.2017 )

24

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 487/2013 z 8. mája 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( Ú. v. EÚ L 149, 1.6.2013 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top