EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:122:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 122, 10. mája 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 122

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
10. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/716 z 30. apríla 2019, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 22/2013 a (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky cyflumetofén ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/717 z 8. mája 2019, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky izoxaflutol a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

44

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/718 z 30. apríla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „PRO-NUTRISCORE“ [oznámené pod číslom C(2019) 3232]

49

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/719 z 30. apríla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „The fast, fair and effective solution to climate change“ [oznámené pod číslom C(2019) 3246]

51

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/720 z 30. apríla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Ending the aviation fuel tax exemption in Europe“ [oznámené pod číslom C(2019) 3250]

53

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/721 z 30. apríla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ [oznámené pod číslom C(2019) 3304]

55

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/722 z 30. apríla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Zastavme obchod s izraelskými osadami pôsobiacimi na okupovanom palestínskom území“ [oznámené pod číslom C(2019) 3305]

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry ( Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top