EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:116:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 116, 3. mája 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 116

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
3. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/686 zo 16. januára 2019, ktorým sa podľa smernice Rady 91/477/EHS stanovujú podrobné podmienky pre systematickú elektronickú výmenu informácií, týkajúcich sa prevodu strelných zbraní v rámci Únie ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/688 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

39

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/689 zo 16. januára 2019 o pilotnom projekte na vykonávanie určitých ustanovení o administratívnej spolupráci uvedených v smernici Rady 91/477/EHS prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/690 z 30. apríla 2019 o opatrení prijatom Švédskom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, ktorým sa zakazuje uvádzanie modelov veternej turbíny SWT-2.3-101 a SWT-3.0-113 na trh a z trhu sa sťahujú strojové zariadenia, ktoré naň už boli uvedené [oznámené pod číslom C(2019) 3118]  ( 1 )

78

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/691 z 2. mája 2019, ktorým sa v súlade s článkom 4 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574 oprávňujú hospodárske subjekty využívať služby iného vydavateľa ID ( 1 )

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top