EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:113:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 113, 29. apríla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 113

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. apríla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/667 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178 s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/668 z 15. apríla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán pokiaľ ide o zaradenie určitých chemikálií do zoznamu v prílohe III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode

4

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/669 zo 4. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2019/9)

6

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/670 z 9. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami (ECB/2019/8)

9

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2019/7)

11

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) ( Ú. v. EÚ L 272, 31.10.2018 )

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top