EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:110:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 110, 25. apríla 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
25. apríla 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/643 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/644 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/645 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/646 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/647 z 15. apríla 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/648 z 15. apríla 2019, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 113/2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/649 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o transmastné kyseliny iné ako transmastné kyseliny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tuku živočíšneho pôvodu ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/650 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/651 z 24. apríla 2019, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/652 z 24. apríla 2019, ktorým sa stanovuje vzorový organizačný poriadok poradnej komisie alebo komisie pre alternatívne riešenie sporov a vzorový formulár pre oznamovanie informácií týkajúcich sa uverejňovania konečného rozhodnutia v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2017/1852

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/653 z 24. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 847/2006, pokiaľ ide o colné kvóty Únie pre niektoré pripravené alebo konzervované ryby

34

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/654 z 15. apríla 2019, ktorým sa mení Protokol č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky

36

 

*

Rozhodnutie Rady guvernérov Európskej investičnej banky zo 16. apríla 2019 o nahradení základného imania Spojeného kráľovstva v Európskej investičnej banke základným imaním upísaným zvyšnými členskými štátmi [2019/655]

39

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rokovací poriadok Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Marec 2019

43

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 112/2018 z 31. mája 2018, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/656]

80

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 113/2018 z 31. mája 2018, ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/657]

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top