EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:088:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 88, 29. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. marca 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/528 zo 6. novembra 2018 o uzavretí v mene Únie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA)

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/529 z 28. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/530 z 27. marca 2019, ktorým sa určujú referenčné laboratóriá Európskej únie pre škodce rastlín so zameraním na hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a riasovky, vírusy, viroidy a fytoplazmy

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/531 z 27. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec, ako aj pre vaječný albumín

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/532 z 28. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2378, pokiaľ ide o štandardné formuláre vrátane jazykového režimu na povinnú automatickú výmenu informácií v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/533 z 28. marca 2019 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich ( 1 )

28

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/534 z 26. marca 2019 Kybernetická bezpečnosť sietí 5G

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top