EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:086:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 86, 28. marca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 86

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
28. marca 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/522 z 27. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1191/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie údajov o výrobe, dovoze a vývoze polyolov obsahujúcich fluórované uhľovodíky podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014

37

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/523 z 21. marca 2019, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

41

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/524 z 21. marca 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru

66

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/525 z 26. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2019) 2208]  ( 1 )

72

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/526 z 27. marca 2019, ktorým sa mení príloha k Menovej dohode medzi Európskou úniou a Sanmarínskou republikou

77

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/527 z 27. marca 2019, ktorým sa mení príloha k menovej dohode medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

97

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/244 z 11. februára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne ( Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2019 )

116

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2019/245 z 11. februára 2019, ktorým sa prijímajú ponuky záväzkov v nadväznosti na uloženie konečných vyrovnávacích ciel na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne ( Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2019 )

117

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2019/352 zo 4. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine ( Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2019/354 zo 4. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine ( Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019 )

118

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top