EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:048:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 48, 20. februára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 48

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
20. februára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/289 z 19. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/290 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/291 z 19. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie platnosti schválenia účinných látok 1-naftylacetamidu, kyseliny 1-naftyloctovej, akrinatrínu, azoxystrobínu, fluazifopu-P, fluroxypyru, imazalilu, krezoxím-metylu, oxyfluorfenu, prochlorazu, prohexadiónu, spiroxamínu, teflutrínu a terbutylazínu ( 1 )

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/292 z 12. februára 2019 o udelení právomoci poskytovať utajované skutočnosti EÚ tretím štátom a medzinárodným organizáciám

20

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/293 z 8. novembra 2018 o štátnej pomoci SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN), ktorú poskytlo Rumunsko na reštrukturalizáciu podniku Complexul Energetic Hunedoara [oznámené pod číslom C(2018) 7308]  ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/294 z 18. februára 2019, ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie a vzor certifikátu zdravia zvierat na takýto dovoz [oznámené pod číslom C(2019) 1059]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top