EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:042:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 42, 13. februára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 42

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
13. februára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/247 zo 16. októbra 2018, ktorým sa stanovuje zoznam ukazovateľov na účely správy o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/248 z 13. novembra 2018, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č. 63/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti žiadostí o výnimku z cieľovej hodnoty špecifických emisií CO2 podľa článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/249 z 12. februára 2019, ktorým sa pozastavujú colné preferencie pre určité zvýhodnené krajiny podľa VSP v súvislosti s určitými triedami VSP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na roky 2020 – 2022

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250 z 12. februára 2019 o vzoroch vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty interoperability a subsystémy, o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla a o ES postupoch overovania subsystémov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/251 z 12. februára 2019 o konečných antidumpingových clách uložených na dovoz od spoločnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2272, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/252 z 11. februára 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/240/ES, ktorým sa schvaľujú spôsoby klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku [oznámené pod číslom C(2019) 811]

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top