Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 25, 29. januára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
29. januára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/131 z 15. októbra 2018 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

1

 

*

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/132 z 28. januára 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/133 z 28. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/640, pokiaľ ide o zavádzanie dodatočných špecifikácií letovej spôsobilosti

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/134 z 21. januára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP ( 1 )

19

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/135 z 28. januára 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

23

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/136 z 28. januára 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v pracovnej skupine pre víno zriadenej Dohodou medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o formuláre, ktoré sa majú používať v prípade osvedčenia na dovoz vinárskych výrobkov s pôvodom v Japonsku do Európskej únie, a modality autocertifikácie

25

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/137 z 23. januára 2019 o výbere poskytovateľov sieťových služieb pripojenia k jednotnému portálu trhovej infraštruktúry Eurosystému (ESMIG) (ECB/2019/2)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top