Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:023:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 23, 25. januára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
25. januára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/107 z 23. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/108 z 24. januára 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej zložky potravín lipidového extraktu z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/109 z 24. januára 2019, ktorým sa povoľuje rozšírenie používania oleja zo Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/110 z 24. januára 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/111 z 24. januára 2019, o povolení chmeľového extraktu (Humulus lupulus L. flos) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené prasiatka, ošípané vo výkrme a minoritné druhy ošípaných, ktoré sú odstavené a vo výkrme ( 1 )

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu prvú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

18

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/113 zo 7. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2018/33)

19

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín ( 1 )

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/115 z 10. júla 2018 o opatreniach SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN), ktoré poskytlo Španielsko v prospech spoločnosti Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. [oznámené pod číslom C(2018) 4233]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top