EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:008:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 8, 10. januára 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 8

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
10. januára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/27 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/28 z 10. decembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi EÚ a Jordánskom o dva roky

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/29 z 9. januára 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2017/1775 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali

30

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2018 z 12. decembra 2018 o dohode o predĺžení priorít partnerstva medzi EÚ a Jordánskom o dva roky [2019/30]

34

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 4/2018 zo 17. decembra 2018, ktorým sa riaditeľovi Centra pre rozvoj podnikania (CDE) udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtov centra v rozpočtových rokoch 2013 – 2016 [2019/31]

35

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 5/2018 zo 17. decembra 2018, ktorým sa vymenúvajú členovia výkonnej rady Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) [2019/32]

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1605 z 25. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1755 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi ( Ú. v. EÚ L 268, 26.10.2018 )

38

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2018/1612 z 25. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/1763 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi ( Ú. v. EÚ L 268, 26.10.2018 )

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top