EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:308:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 308, 4. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 308

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
4. decembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1881 z 3. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, s cieľom zohľadniť nanoštruktúry látok ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1883 z 3. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 468/2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1884 z 3. decembra 2018, ktorým sa predlžuje účinnosť a mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

41

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/1885 z 30. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 96/566/Euratom, ES, ktorým sa Fínsku povoľuje nezohľadňovať niektoré kategórie transakcií a používať určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov založených na DPH [oznámené pod číslom C(2018) 7840]

43

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/1886 z 30. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 90/184/Euratom, EHS, ktorým sa Dánsku povoľuje nezohľadňovať niektoré kategórie transakcií a používať určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov založených na DPH [oznámené pod číslom C(2018) 7854]

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/1887 z 30. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 90/176/Euratom, EHS, ktorým sa Francúzsku povoľuje nezohľadňovať niektoré kategórie transakcií a používať určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov založených na DPH [oznámené pod číslom C(2018) 7866]

47

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1888 z 3. decembra 2018, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla podľa článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 20/2013 a článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 nie je primerané pre dovoz banánov s pôvodom v Guatemale a Peru

49

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady a Komisie 2000/204/ES, ESUO z 26. januára 2000 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej ( Ú. v. ES L 70, 18.3.2000 ) (Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 11, zväzok 033, s. 175)

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top