EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:299:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 299, 26. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
26. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o podpise Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1843 z 23. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2452, pokiaľ ide o rozsah uplatňovania vzoru na zverejňovanie poistného, poistného plnenia a nákladov podľa krajiny ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1844 z 23. novembra 2018, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2450, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií orgánom dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1845 z 21. novembra 2018 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti (ECB/2018/26)

55

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku ( 1 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top