Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 293, 20. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
20. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1784 z 9. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o určité ustanovenia o ekologizačných postupoch stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1785 z 15. novembra 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1786 z 19. novembra 2018, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Chianti Classico“ (CHOP)]

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1787 z 19. novembra 2018, ktorým sa mení a predlžuje rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska

9

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1788 z 19. novembra 2018 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne

11

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1789 z 19. novembra 2018 na podporu boja proti nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami a ich šíreniu v členských štátoch Ligy arabských štátov

24

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1790 zo 16. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/623/ES, ktorým sa ustanovujú usmerňujúce poznámky o posudzovaní rizík geneticky modifikovaných organizmov pre životné prostredie [oznámené pod číslom C(2018) 7513]  ( 1 )

32

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2018/1791 zo 6. novembra 2018 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

34

 

*

Rozhodnutie Súdneho dvora zo 16. októbra 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

36

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Tunisko č. 1/2018 z 9. novembra 2018, ktorým sa prijímajú strategické priority EÚ – Tunisko na obdobie rokov 2018 – 2020 [2018/1792]

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top