Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:288:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 288, 16. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
16. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1728 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na implementáciu systému vstup/výstup

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1729 z 15. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 206/2009, pokiaľ ide o informácie o určitých osobných zásielkach produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sa majú uvádzať na plagátoch pre cestujúcich a širokú verejnosť ( 1 )

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1730 z 12. novembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na druhom zasadnutí konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím usmernení o dočasnom uskladnení ortuti, ktorá nie je odpadom, environmentálne vhodným spôsobom podľa článku 10 ods. 2 a 3 uvedeného dohovoru

7

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1731 z 12. novembra 2018, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1732 z 30. októbra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pozorovania zemských platní — Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (EPOS ERIC) [oznámené pod číslom C(2018) 7011]  ( 1 )

10

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1733 zo 14. novembra 2018, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľujú úpravy dodatku 1 k prílohe XIII Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej

15

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1734 zo 14. novembra 2018, ktorým sa Nemeckej spolkovej republike, Španielskemu kráľovstvu, Talianskej republike a Cyperskej republike udeľujú výnimky, pokiaľ ide o poskytovanie štatistiky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952 [oznámené pod číslom C(2018) 7465]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top