Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:274:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 274, 5. novembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 274

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
5. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1637 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa postupov a charakteristík funkcie dohľadu ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1638 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1639 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určujú prvky kódexu správania, ktorý majú vypracovať správcovia referenčných hodnôt, a ktoré sú založené na vstupných údajoch od prispievateľov ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1640 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa ďalej špecifikujú požiadavky na správu, riadenie a kontrolu pre prispievateľov pod dohľadom ( 1 )

16

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1641 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie, ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia metodiky a postupov pre uskutočňovanie podstatných zmien metodiky ( 1 )

21

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1642 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú kritériá, ktoré majú príslušné orgány zohľadňovať pri posudzovaní toho, či by správcovia významných referenčných hodnôt mali uplatňovať určité požiadavky ( 1 )

25

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1643 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia ( 1 )

29

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1644 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa určuje minimálny obsah dohôd o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a postupy v oblasti dohľadu boli uznané za rovnocenné ( 1 )

33

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1645 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa formy a obsahu žiadosti o uznanie príslušným orgánom referenčného členského štátu a predloženia informácií v oznámení pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) ( 1 )

36

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1646 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť v žiadosti o povolenie a v žiadosti o registráciu ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1647 z 31. októbra 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie hydrolyzátu vaječnej membrány na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top