Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:264:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 264, 23. októbra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 264

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
23. októbra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1584 z 22. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1585 z 22. októbra 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pre rybolov vakovými sieťami v pobrežných vodách Chorvátska

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1586 z 22. októbra 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia, minimálnu hĺbku mora a zákaz loviť nad chránenými biotopmi v prípade rybolovu pobrežnými záťahovými sieťami v pobrežných vodách Chorvátska

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1587 z 22. októbra 2018, ktorým sa zrušuje určenie Istituto Superiore di Sanità (Rím, Taliansko) za referenčné laboratórium Európskej únie pre rezíduá uvedené v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES v skupine B (3) c) ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/1588 z 15. októbra 2018, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Švédskym kráľovstvom

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1589 z 15. októbra 2018, ktorým sa vymenúvajú dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Estónskou republikou

23

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1590 z 19. októbra 2018, ktorým sa menia rozhodnutia 2012/481/EÚ, 2014/391/EÚ, 2014/763/EÚ a 2014/893/EÚ, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie [oznámené pod číslom C(2018) 6805]  ( 1 )

24

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky ( Ú. v. EÚ L 96, 16.4.2018 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top