EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:259:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 259, 16. októbra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 259

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
16. októbra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1541 z 2. októbra 2018, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1542 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1543 z 15. októbra 2018 o povolení prípravku s obsahom Pediococcus pentosaceus DSM 32291 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1544 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

25

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1545 z 15. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1869 o poradnej misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq)

31

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1546 z 15. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1425 o stabilizačnej činnosti Európskej únie v regiónoch Mopti a Ségou

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1547 z 15. októbra 2018 ktorým sa stanovujú špecifikácie na prepojenie centrálnych prístupových bodov k systému vstup/výstup a na technické riešenie na uľahčenie zberu údajov členskými štátmi pre tvorbu štatistík o prístupe k údajom systému vstup/výstup na účely presadzovania práva

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1548 z 15. októbra 2018, ktorým sa stanovujú opatrenia na vytvorenie zoznamu osôb identifikovaných ako osoby, ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu v systéme vstup/výstup, a postupu sprístupnenia tohto zoznamu členským štátom

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/1522 z 11. októbra 2018, ktorým sa určuje spoločný formát národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ( Ú. v. EÚ L 256, 12.10.2018 )

43

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/1524 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ( Ú. v. EÚ L 256, 12.10.2018 )

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top