EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:204:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 204, 13. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 204

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
13. augusta 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1115 z 10. augusta 2018, ktorým sa vykonáva článok 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/735 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1116 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/735 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1117 z 10. augusta 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1118 zo 7. júna 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o podmienky zníženia úrovne celkovej záruky a upustenia od záruky

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 z 31. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1120 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup zásielok surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva do Európskej únie ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1121 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1518 zo 14. septembra 2015, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1122 z 10. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie disodnej soli pyrolochinolínchinónu na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1123 z 10. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie 1-metylnikotínamidchloridu na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1124 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1125 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/740 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

48

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1126 z 10. augusta 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top