EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:136:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 136, 1. júna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 136

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
1. júna 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/791 z 31. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 690/2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/792 z 28. mája 2018, ktorým sa vymenúva členka Výboru regiónov navrhnutá Švédskym kráľovstvom

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/793 z 28. mája 2018 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2017 [oznámené pod číslom C(2018) 3174]

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/794 z 28. mája 2018 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2017 [oznámené pod číslom C(2018) 3194]

21

 

*

Rozhodnutie orgánu Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/795 z 22. mája 2018 o dočasnom zákaze uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárnych opcií retailovým klientom v Únii v súlade s článkom 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014

31

 

*

Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/796 z 22. mája 2018 o dočasnom obmedzení finančných rozdielových zmlúv v Únii v súlade s článkom 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014

50

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/797 z 3. mája 2018 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2018/14)

81

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top