Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:122:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 122, 17. mája 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 122

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
17. mája 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/720 zo 16. mája 2018, ktorým sa otvára colná kvóta Únie na hydinu s pôvodom na Islande a stanovuje sa správa tejto colnej kvóty

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/721 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky prasací prolaktín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/722 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky eprinomektín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/723 zo 16. mája 2018, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, pokiaľ ide o schválenie omračovania nízkym atmosférickým tlakom ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/724 zo 16. mája 2018 o určitých opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch amerických

14

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI)

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2018/726 z 2. mája 2018 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/727 zo 14. mája 2018, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rumunskom

34

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1385/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013 z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013 )

35

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/390 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu ( Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017 )

35

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/391 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní ( Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top