Help Print this page 

Document L:2018:120:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 120, 16. mája 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
16. mája 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/714 zo 14. mája 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/715 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

4

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/716 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a predlžuje sa jeho účinnosť

8

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/717 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/778 o vojenskej operácii Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia (operácia EUNAVFOR MED SOPHIA)

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/718 zo 14. mája 2018, ktorým sa pozastavuje úradný status Malty ako krajiny bez výskytu tuberkulózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, a mení príloha I k rozhodnutiu 2003/467/ES [oznámené pod číslom C(2018) 2762]  ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/719 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom C(2018) 2783]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top