Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 120, 16. mája 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
16. mája 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/714 zo 14. mája 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/715 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

4

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/716 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a predlžuje sa jeho účinnosť

8

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/717 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/778 o vojenskej operácii Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia (operácia EUNAVFOR MED SOPHIA)

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/718 zo 14. mája 2018, ktorým sa pozastavuje úradný status Malty ako krajiny bez výskytu tuberkulózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, a mení príloha I k rozhodnutiu 2003/467/ES [oznámené pod číslom C(2018) 2762]  ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/719 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces [oznámené pod číslom C(2018) 2783]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top