EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 101, 20. apríla 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 101

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
20. apríla 2018


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/599 zo 16. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/600 z 10. októbra 2016 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

3

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/601 zo 16. apríla 2018 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

5

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

6

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/602 z 19. apríla 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/603 z 12. apríla 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/604 z 18. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o procesné pravidlá na uľahčenie stanovenia preferenčného pôvodu tovaru v Únii, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3510/80 a (ES) č. 209/2005

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/606 z 19. apríla 2018, ktorým sa názvu „Dons“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/607 z 19. apríla 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí ( 1 )

64

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/609 z 19. apríla 2018 o maximálnej nákupnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/154

68

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/610 z 19. apríla 2018 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre devätnástu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

69

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/611 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

70

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/612 zo 7. apríla 2016 o štátnej pomoci SA 28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) poskytnutej Gréckom prístavnému kontajnerovému terminálu v Pireu [oznámené pod číslom C(2018) 1978]  ( 1 )

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top