Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 72, 15. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
15. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/398 z 12. júna 2017 o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

1

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/399 z 1. marca 2018, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Beelitzer Spargel“ (CHZO)]

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/400 zo 14. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 40 ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/401 zo 14. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o klasifikáciu vzletových a pristávacích dráh

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/402 z 13. marca 2018, ktorým sa vytvára európska poradná skupina pre Európsky orgán práce ( 2 )

20

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie č. 2/2017 výboru zriadeného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou vo vzťahu k posudzovaniu zhody z 22. decembra 2017 týkajúce sa zmeny kapitoly 2 o osobných ochranných prostriedkoch, kapitoly 4 o zdravotníckych pomôckach, kapitoly 5 o plynových zariadeniach a bojleroch a kapitoly 19 o lanovkových zariadeniach [2018/403]

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top