EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:067:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 67, 9. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
9. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/343 z 5. marca 2018 o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/344 zo 14. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodík oceňovania rozdielu v zaobchádzaní pri riešení krízovej situácie ( 1 )

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/345 zo 14. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá týkajúce sa metodiky odhadovania hodnoty aktív a záväzkov inštitúcií alebo subjektov ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/346 z 5. marca 2018 o povolení prípravku s obsahom Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/347 z 5. marca 2018 o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasiatka a prasnice a o zmene nariadení (ES) č. 1847/2003 a (ES) č. 2036/2005 (držiteľ povolenia Danstar Ferment AG v zastúpení Lallemand SAS) ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/348 z 8. marca 2018 o dočasnej výnimke z pravidiel preferenčného pôvodu stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446 pre cestné bicykle a ostatné bicykle vyrábané v Kambodži, pokiaľ ide o používanie častí a súčastí s pôvodom v Malajzii v rámci kumulácie

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/349 z 8. marca 2018, ktorým sa dvestoosemdesiaty druhýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

28

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2018/350 z 8. marca 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokiaľ ide o posudzovanie environmentálnych rizík geneticky modifikovaných organizmov

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/351 z 8. marca 2018, ktorým sa zamietajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku a na Ukrajine

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top