EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:055:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 55, 27. februára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
27. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/285 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/286 z 26. februára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/287 z 15. februára 2018, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ (CHZO)]

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/288 z 19. februára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 367/2014, ktorým sa stanovuje čistý zostatok vyčlenený na výdavky EPZF

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/289 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 Platby na základe podielov ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/290 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu glycidylesterov mastných kyselín v rastlinných olejoch a tukoch, počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na osobitné lekárske účely určených pre dojčatá a malé deti ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/291 z 26. februára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky bifentrin ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/292 z 26. februára 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií a pomoc medzi príslušnými orgánmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu ( 1 )

34

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/293 z 26. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

50

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/294 z 26. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2015/259 na podporu činností Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top