EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:032:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 32, 6. februára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
6. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/172 z 28. novembra 2017, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/173 z 29. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936, pokiaľ ide o aktualizáciu číselných znakov kombinovanej nomenklatúry uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/174 z 2. februára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov na rok 2019 ( 1 )

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/175 z 2. februára 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/176 z 29. januára 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

50

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/177 z 2. februára 2018 o prvkoch, ktoré sa majú zahrnúť do technických, právnych a finančných dojednaní medzi členskými štátmi na účely uplatňovania mechanizmu solidarity podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top