Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:010:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 10, 13. januára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
13. januára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/53 z 12. januára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/54 zo 4. decembra 2017, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov tresky merlang v zóne VIII

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/55 z 9. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o doplnenie Singapurskej republiky medzi tretie krajiny, ktoré sa uznávajú ako uplatňujúce bezpečnostné normy rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/56 z 12. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2018/57 z 9. januára 2018, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/58 z 12. januára 2018, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

15

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/59 z 11. januára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/300/ES, pokiaľ ide o obsah a obdobie platnosti ekologických kritérií pri udeľovaní environmentálnej značky EÚ televízorom [oznámené pod číslom C(2018) 6]  ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/60 z 12. januára 2018 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Rumunsku [oznámené pod číslom C(2018) 219]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top