Help Print this page 

Document L:2018:010:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 10, 13. januára 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
13. januára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/53 z 12. januára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/54 zo 4. decembra 2017, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov tresky merlang v zóne VIII

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/55 z 9. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o doplnenie Singapurskej republiky medzi tretie krajiny, ktoré sa uznávajú ako uplatňujúce bezpečnostné normy rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/56 z 12. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2018/57 z 9. januára 2018, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/58 z 12. januára 2018, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

15

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/59 z 11. januára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/300/ES, pokiaľ ide o obsah a obdobie platnosti ekologických kritérií pri udeľovaní environmentálnej značky EÚ televízorom [oznámené pod číslom C(2018) 6]  ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/60 z 12. januára 2018 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Rumunsku [oznámené pod číslom C(2018) 219]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top