Help Print this page 

Document L:2018:007:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 7, 12. januára 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 7

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
12. januára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/44 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/45 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa na rok 2018

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/46 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018

13

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/47 z 30. októbra 2017, ktorým sa odchylne od nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 povoľuje používanie alternatívnych vlečných sietí T90 pri rybolove v Baltskom mori

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/48 z 11. januára 2018, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Suikerstroop (ZTŠ)]

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/49 z 11. januára 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní týkajúcom sa „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/50 z 11. januára 2018, ktorým sa dvestoosemdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/51 z 25. októbra 2017 o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/52 z 11. januára 2018, ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitého liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 ( Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017 )

41

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top