Help Print this page 

Document L:2017:323:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 323, 7. decembra 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
7. decembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2117 z 21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií [oznámené pod číslom C(2017) 7469]  ( 1 )

1

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie výboru zriadeného podľa Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou vo vzťahu k posudzovaniu zhody č. 1/2017 z 28. júla 2017 týkajúce sa zmeny kapitoly 4 o zdravotníckych pomôckach, kapitoly 6 o tlakových nádobách, kapitoly 7 o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach, kapitoly 8 o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, kapitoly 9 o elektrických zariadeniach a elektromagnetickej kompatibilite, kapitoly 11 o meracích prístrojoch, kapitoly 15 o inšpekcii SVP pre lieky a certifikácii šarží, kapitoly 17 o výťahoch a kapitoly 20 o výbušninách na civilné použitie a aktualizácii právnych odkazov uvedených v prílohe 1 [2017/2118]

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top