EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:320:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 320, 6. decembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
6. decembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2235 zo 4. decembra 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2018 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2236 z 5. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2237 z 30. novembra 2017, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia Výboru regiónov navrhnutí Švédskym kráľovstvom

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2238 z 5. decembra 2017 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na určené zmluvné trhy a systémy výkonu swapov v Spojených štátoch amerických v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 ( 1 )

11

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2239 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2017/36)

18

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2017/1246 zo 7. júna 2017, ktorým sa schvaľuje program riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A. ( Ú. v. EÚ L 178, 11.7.2017 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top