EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:307:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 307, 23. novembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
23. novembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2178 z 22. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 468/2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2179 z 22. novembra 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2180 zo 16. novembra 2017, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/412, ktorým sa členským štátom povoľuje poskytnúť dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o jaseňové drevo s pôvodom alebo spracované v Kanade [oznámené pod číslom C(2017) 7488]

57

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2181 z 21. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1918 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s plazivou obrnou [oznámené pod číslom C(2017) 7661]  ( 1 )

58

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1370 zo 4. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz ( Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017 )

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top